Yleinen

Rakennuslupahakemus on jätetty

Jihuu! Rakennuslupahakemus on nyt jätetty. Tarkemmin sanoen hakemus laitettiin sisään jo 28.3.

Tavoitteeni oli saada rakennuslupahakemus sisään jo helmikuussa, mutta suunnitteluvaiheeseen tuhrautui yllättävän paljon aikaa. Lopulliset suunnitelmat eivät poikkea alkuperäisistä hahmotelmista paljoakaan. Siitä huolimatta kaikenlaisten rakenteiden, mitoitusten ja vaatimusten sovittamiseen saa kulumaan paljon aikaa. Meillä eniten jouduttiin käyttämään aikaa ikkunoiden sijoitteluun ja ovien leveyksiin. Viime hetkellä ikkunat jouduttiin vaihtamaan vielä yhden asteen energiatehokkaampiin jotta saimme energialaskelmat läpi. Mikäs siinä: paremmat ikkunat tarkoittavat säästöä lämmityskuluissa.

Rakennuslupahakemus jätetään nykyään sähköisesti Lupapisteeseen. Oli ilahduttavaa huomata että Lupapiste vaikuttaa varsin pätevältä järjestelmältä. Sinne voi ladata kaikki suunnitelmat liitteineen ja lomakkeet ovat täytettävissä suoraan selaimesta. Myös hakemuksen etenemistä on kiva seurata, koska palvelusta näkee suoraan mitä tahoja on kutsuttu antamaan lausuntonsa eri osa-alueista, sekä reaaliaikaisen keskustelun lupakäsittelyyn liittyen.

Löysin jostain listan dokumenteista joita voi tarvita rakennuslupahakemukseen:

 • Asemapiirros
 • Energiaselvitys
 • Energiatodistus
 • Ennakkoneuvottelumuistio
 • Hankeselvitys- ja suunnitelma
 • Hulevesisuunnitelma
 • Julkisivupiirustus
 • Leikkauspiirustus
 • Naapurin kuuleminen
 • Perustamistapalausunto
 • Pohjapiirustus
 • Todistus hallintaoikeudesta
 • Valtakirja
 • Vesi- ja viemäriliitoslausunto tai -kartta

Näiden lisäksi jokaiselta projektiin osallistuvalta suunnittelijalta vaaditaan yhteystiedot, pätevyystodistukset ja CV:t. Suunnittelijoiden on myös allekirjoitettava suunnitelmat sähköisesti.

Lisäksi melkein heti hakemuksen jättämisen jälkeen tuli lisäpyyntö lisätä selvitys rakennusjätteen käsittelystä.

Pientä päänvaivaa aiheutti myös pyyntö lisätä pohjarakennesuunnittelijan tiedot. Oman käsitykseni mukaan perustuksien toimittaja tekee myös pohjarakennesuunnitelmat. Perustusten toimittajaa ei kuitenkaan vielä ole valittu koska kilpailutus on vielä kesken.

Kysyin tästä rakennusvalvonnasta ja sieltä todettiin että ”Pohjarakennesuunnittelijana toimii henkilö, joka tekee pohjatutkimuksen”. Soitin firmaan joka teki meille pohjatutkimuksen. Sieltä sanottiin että he kyllä voivat antaa tarjouksen pohjarakennesuunnitelmasta, mutta myös perustusfirmat tarjoavat tätä palveluna. Tässä asiassa rakennusvalvonnasta ei siis tullut täysin paikkansa pitävää tietoa.

Toivottavasti saamme tällä viikolla täydennettyä hakemuksen valmiiksi. Sitten jäämme jännittämään mitä tapahtuu seuraavaksi.

 

 

Kommentit

kommentit

Back To Top